Descripció

La col·lecció gràfica d’imatgeria popular de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals consta de més de 14.000 documents que es classifiquen en: goigs, romanços, ventalls, auques, retallables, papers de regle (soldats), ombres xineses, teatres de paper, estampes, sainets, cançons, etiquetes, ex-libris, jocs infantils, cobertes de cartipàs, cromos de picar, cobertes de llibrets de paper de fumar, llufes d’innocents i velles quaresmes.

Col·leccions en aquesta comunitat

Enviaments recents

 • Historia natural [Rèptils, peixos i insectes] 

  Autor Desconegut (Centre de Documentació de Cultura Popular, [ca. 1901])
  Document on apareixen representats rèptils, peixos i insectes: una estampació de cadascun i a sota el seu nom corresponent.
 • Historia natural [Rèptils, peixos i insectes] 

  Autor Desconegut (Centre de Documentació de Cultura Popular, [ca. 1884])
  Document on apareixen representats rèptils, peixos i insectes: una estampació de cadascun i a sota el seu nom corresponent.
 • Historia natural [Mamífers] 

  Autor Desconegut (Centre de Documentació de Cultura Popular, [ca. 1901])
  Document on apareixen representats els animals mamífers: una estampació de cadascun i a sota el seu nom corresponent.
 • Historia natural [Mamífers] 

  Autor Desconegut (Centre de Documentació de Cultura Popular, [ca. 1884])
  Document on apareixen representats els animals mamífers: una estampació de cadascun i a sota el seu nom corresponent.
 • Historia natural [Aus] 

  Autor Desconegut (Centre de Documentació de Cultura Popular, [ca. 1884])
  Document on apareixen representades les aus: una estampació de cadascuna i a sota el seu nom corresponent.
 • Historia natural [Aus] 

  Autor Desconegut (Centre de Documentació de Cultura Popular, [ca. 1901])
  Document on apareixen representades les aus: una estampació de cadascuna i a sota el seu nom corresponent.

Més