Sobre Calaix

Calaix és el dipòsit digital dissenyat per emmagatzemar, preservar i facilitar l’accés a materials digitals ( documents a text complet, imatges, plànols, …) del Departament de Cultura i està obert a la incorporació d’altres col·leccions digitals d’interès de l’administració de la Generalitat o d’altres institucions (revistes, monografies, fotografies, etc).


Calaix utilitza el protocol (OAI-PMH). Està explícitament dissenyat per permetre als motors de cerca d'Internet localitzar i assenyalar els seus continguts, i maximitzar-ne l'impacte més enllà de les pàgines web convencionals.


Organització

Calaix és un projecte del Departament de Cultura promogut i gestionat per la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. La responsabilitat de la infraestructura tècnica del projecte ha estat encarregada al CSUC. El treball conjunt del Departament i del CSUC garanteix que tots els materials digitals s’emmagatzemin correctament i siguin accessibles.


Equip del projecte


  • Promotor: Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni

  • Coordinació i Cap de Projecte: Anna Busom Arruebo  


Per qualsevol consulta:  


Les col·leccions

Calaix té previst recollir tots aquells fons i fonts documentals d’interès pel coneixement, investigació i difusió del patrimoni cultural català, encara que està obert a allotjar documentació relacionada amb d'altres àmbits de la cultura, l’economia, etc. de Catalunya.


Les nostres col·leccions augmentaran en nombre, i les que ja existeixen també incrementaran els seus fons. Tenim previst que la propera col·lecció a publicar-se serà:


  • Planimetria dels jaciments catalans

  • Expedients de declaració del Béns Culturals d’Interès Nacional


Documentació

Estem treballant en el document que presenta els estàndards i protocols utilitzats per a l’elaboració d’aquest dipòsit. Aquest document pot ser d’interès per a unitats o organismes interessats en participar a Calaix i també per a la formulació d’altres projectes.


Informació tècnica

Calaix és un servei del Departament de Cultura. El lloc web, les metadades i arxius digitals s’emmagatzemen al CSUC. La consulta dels documents està garantida pel fet que tots ells disposen d’una URL pròpia.


Metadades

Les metadades estan emmagatzemades en una ubicació central. Les diferents unitats que participen en el projecte aporten les metadades de les bases de dades pròpies que són convertides al model de metadades de Calaix. Aquesta conversió no comporta cap pèrdua encara que la informació es visualitzi de diferent manera. La indexació es realitza segons el AAT, Art and Architectural Theshaurus (versió catalana).


Imatges digitals

Les imatges digitals fixes es passen a format TIFF seguint els estàndards i protocols establerts. Les imatges TIFF s’utilitzen per crear els derivats JPEG que es visualitzen a la pàgina web. Les imatges també estan disponibles en miniatura.


Drets d’autors

Els drets d’autor de les obres accessibles a través de Calaix estan protegits d’acord amb la llicència Creative Commons i segons s’indica a l’apartat Avís legal, per a tots aquells documents de titularitat exclusiva de la Generalitat.


Si es fa referència a la pàgina o pàgines web de Calaix, a través d’enllaços o qualsevol altre mitjà, aquesta s’ha de citar:


Calaix / Departament de Cultura, 2010


Calaix no és responsable del mal ús del lloc o dels drets o reclamacions que sorgeixin de la seva utilització.